program Laskonu 2020

Připravili jsme pro vás dvoudenní program, který proběhne online a živě (tedy nikoliv ze záznamu). Program LASkonu 2020 se skládá z 11-ti praktických přednášek a rozhovorů (45 minut), panelové diskuse a online hudebního vystoupení.

PÁTEK 13. 11. 2020

15:00 – 15:45 Marcela Roflíková a Kami Dvořáková: Zahájení akce a úvodní meditace

15:45 – 16:30 Radek Majer: Laskavost ve firemním prostředí. A patří sem vůbec?

16:30 – 17:00 Přestávka

17:00 – 17:45 Iveta Clark: CLEAR IS KIND aneb Laskavá přímočarost

17:45 – 18:30 Pavel Rataj: Celistvost v partnerství očima párového terapeuta

18:30 – 19:00 Přestávka

19:00 – 19:45 Ondřej Masner: Přístup lékaře k psychosomatickému pacientovi

19:45 – 20:30 Patrik Kee: Práce s hlasem a hudební představení

SOBOTA 14. 11. 2020

10:00 – 10:45 Kami Dvořáková: Sebelaskavost v každodenním životě

10:45 – 11:30 Olga Daskin: Sebe/laskavost pro náctileté a jejich rodiče i učitele

11:30 – 12:00 Přestávka

12:00 – 12:45 Petr Lučaník: Laskavost k tělu skrze pohyb a sílu

12:45 – 13:30 Jana Kyriakou: Laskavost k tělu skrze vděčnost a odpočinek

13:30 – 14:30 Přestávka

14:30 – 15:15 Jarda Dušek: Laskavost jako základní lidská hodnota

15:15 – 16:00 Monika Nezbedová, Dominika Trčková a Jana Pěchová: Každodenní praxe školních dětí, panelová diskuze a sdílení

16:00 – 16:45 Závěrečné sdílení s lektory i účastníky