Účinkující na laskonu 2020

NAši vzácní hosté vám představí laskavost ze všech možných stran.

jaroslav dušek

Herec a Improvizátor

Jaroslav Dušek je v první řadě improvizátor, divadelní herec a režisér, dále pak filmový herec, moderátor, libretista a scénárista. Po gymnáziu učil autorské herectví a jevištní improvizaci na Lidové konzervatoři, dva roky byl asistentem Ivana Vyskočila, který svým pojetím autorského divadla Duška výrazně ovlivnil. Po roce 1989 působil na Konzervatoři J. Ježka. Učí na Famu, příležitostně na Jamu a Damu. Jeho stěžejním projektem už léta zůstává divadlo Vizita, založené společně s Janem Bornou v roce 1981, kde se oddává totální improvizaci.

Téma příspěvku: Laskavost jako základní lidská hodnota

iveta clarke

Mezinárodní Koučka

Více než 25 let se věnuji práci s lidmi. V roce 2013 jsem se poprvé osobně setkala s Dr. Brené Brown.  Na svém proslaveném TED vystoupení nedávno předtím upozornila na svůj výzkum o lidském studu a zranitelnosti. Jednalo se o tak silné téma, že jsem se ho už tehdy rozhodla přinést do Čech a vyvolat na tato témata diskusi v různých vrstvách společnosti.  V jejím výzkumu se zranitelnost ukazuje jako cesta k hluboké empatii, laskavosti a propojení.  Jakkoli zranitelnost vnímáme jako slabost, jde o nejpřesnější způsob, jak poznat naši míru odvahy. Letos jsem zakončila odbornou akreditaci ve výzkumu Brené Brown, a jako jediná v ČR mám oprávnění facilitovat její nový program  Dare To Lead™, který shrnuje dovednosti spojené s kultivací odvahy.  Tento program nabízím v Čechách organizacím i širší veřejnosti.

Téma příspěvku: CLEAR IS KIND aneb Laskavá přímočarost

Na webináři se podíváme na souvislost přímočarosti s laskavostí.  Občas se ostýcháme jednat s druhými napřímo, protože se obáváme, že tomu druhému ublížíme. Ukážeme si, že opak je pravdou, a že více než opatrná empatie nám může posloužit odvaha a komunikační vybavení.

Pavel Rataj

Párový psychoterapeut, lektor a víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Manžel inspirativní ženy, otec dvou dech a nervy beroucích dětí, kreativní a hledající párový psychoterapeut, konzervativní a rebelující viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR, učitel manželského a rodinného poradenství na katedře psychologie FFUK, občasný lektor a alchymista partnerských dovedností, autor a koordinátor projektu na podporu partnerských vztahů: Cesty partnerství, vyjednavač a vztahový vizionář na různých komisích, radách a skupinách.

Téma příspěvku: Celistvost v partnerství očima párového terapeuta

Napojení, propojení, kontakt se sebou, umění být se svými emocemi, vztahovost, laskavost, polarita, odvaha, celistvost – to jsou pojmy, které se stávají výzvou pro moderní partnerské vztahy. Rád bych se s vámi na toto téma podíval z pohledu nejen mé praxe párového terapeuta, ale i jako vizionáře a fanouška dlouhodobých partnerských vztahů.

Praktický lékař, psychosomatická medicína, rodinný terapeut

Dr. Masner působí v Unicare Medical Center jako všeobecný lékař a je jeden z mála certifikovaných lékařů psychosomatického lékařství v ČR. Kromě toho je vedoucím oddělení Lékařské služby první pomoci ve Fakultní nemocnici v Motole a věnuje se rodinné terapii.

Téma Příspěvku: Přístup lékaře k psychosomatickému pacientovi

Psychosomatickými potížemi trpí velká část pacientů v ordinaci praktického lékaře. Charakteristické na jejich potížích je mimo jiné fakt, že se nedají objektivně hodnotit. Jako lékaři jsme proto při léčbě psychosomatických pacientů odkázáni na zcela jiný přístup, který se zakládá na empatii, důvěře a přijetí pacienta.

marcela roflíková

Lektorka všímavosti (MBSR) a zakladatelka Českého mindfulness institutu

Jsem lektorka všímavosti.  Našla jsem odvahu opustit manažerskou práci v mezinárodních organizacích téměř po 20 letech a vrátit se tam v roli lektorky mindfulness programů. Vystudovala jsem MBA na Sheffield Hallam University UK a absolvovala jsem program “Finding the space to lead” na Institute for Mindful Leadership v USA, jsem kvalifikovanou lektorkou MBSR. Baví mě inspirovat všechny, kdo mají o mindfulness zájem k jejímu použití v běžném životě. Organizuji programy pro veřejnost, děti&rodiče. V době nouzového stavu  jsem spolu s kolegyněmi vytvořila program pro zdravotníky “Jak zklidnit mysl a zvládat stres,” který nyní využívá téměř 500 z nich. 

Téma příspěvku: Moderace sekce Laskavost ve výkonových a výkonnostních oblastech

Vývojová psycholožka a lektorka sebelaskavosti

Jsem vývojová psycholožka a mou radostí je věnovat se podpoře duševního zdraví. Během 10 let v USA jsem působila jako rodinná psycholožka a výzkumnice vědecky ověřených metod všímavosti a sebelaskavosti. Po návratu do ČR jsem pracovala na Univerzitě Karlově a v Národním ústavu duševního zdraví, kde jsem vedla oblast psychosociálního zdraví na školách. Nyní se věnuji projektům a kurzům podporujícím rozvoj sebelaskavosti a psychické odolnosti.

Téma příspěvku: Sebelaskavost v každodenním životě: Prakticky i vědecky

Spousta z nás zažívá ve svém životě tichý, ale neodbytný, pocit vnitřní nejistoty a nedostatečnosti. Vnitřní kritik bývá neúnavný hlas v naší hlavě. I přesto, že je toto nastavení naší mysli evolučně přirozené, je často velmi vyčerpávající.  Na tomto webináři ochutnáte praktické způsoby, jak rozvíjet schopnost sebelaskavosti jako základního kroku k pocitu pohody a vnitřní důvěry. Naučíte se jednoduché, ale užitečné pomůcky, která vám pomohou na chvilku zpomalit i v rušném dni, zvědomit si a uvolnit napětí v těle a na moment si nabídnout vnitřní podporu a oporu. Dozvíte se základní principy toho, jak rozvíjet a prohlubovat zdravý a pečující vztah sami k sobě.

petr lučanik

Voják z povolání

Petr je muž, který spojuje dva přístupy. Práci s tělem a práci s vědomím.Tyto přístupy rozvíjí, nachází vzájemné přesahy a líbí se mu, jak se vzájemně podporují. Fyzické cvičení je zdrojem radosti, zdraví, síly a sebereflexe díky hlubšímu propojení s tělem. Práce s vědomím přináší sebepoznání a rozvíjí klid, koncentraci a bdělost. Postupem času se jedno stává druhým a opačně, tedy stávají se jedním. Oba přístupy se potkávají v určitém středu a integrací načerpaných principů se i my dostáváme do svého středu a přichází rovnováha v životě.

Téma příspěvku: Laskavost k tělu skrze pohyb a sílu

V tomto příspěvku si budeme povídat, ale také prakticky prožívat. Povíme si něco o tom, proč je dobré se seznámit se svým tělem, rozvíjet ho a pečovat o něj. Co nám to v životě přináší a jak začít, když se nám třeba zrovna dvakrát nechce. V druhé polovině si prakticky vyzkoušíme některá jednoduchá fyzická cvičení.

Lektorska jógy, tance a mindfulness

Jsem taková věčná studentka těla, mysli a pohybu šmrncnutá hip-hop stylem Beyoncé. Praktikuji a učím pohyb a práci s tělem i myslí více než 20 let. Má životní cesta mě vedla od klasického baletu přes moderní tanec k józe, terapeutickému pohybu, mindfulness  a jógové psychologii. Na této cestě jsem prožila úskalí neúctyhodného vztahu ke svému tělu i osobnosti. Pomáhám dospělým ženám i mladým dívkám, aby se cítily ve svém těle doma, aby uměly pracovat se stresem a úzkostmi a aby žily naplno a s radostí. Jsem certifikovaná lektorka mindfulness, jógy a jógové psychologie, pilates, jógy smíchu, tance a mezinárodního programu EmbodyLoveMovement, zaměřujícího se na problémy “body-image” a sebepřijetí. V současnosti nabízím skupinové i individuální lekce jógy, jógové terapie, Pilates a mindfulness pro dospělé a mladé dívky teenagerky.

Téma příspěvku: Laskavost k tělu skrze vděčnost a odpočinek

Mnoho odborníků se shoduje v tom, že jedním z důležitých důvodů současné světové epidemie depresí, úzkostí a poruch příjmu potravy je odpojení od vlastního těla. V moderní době často tělo vnímáme spíše jako ornament, který je třeba tvarovat a měnit do “společensky uznávané formy” proto, abychom prokázali okolí, že jsme zdraví, normální, úspěšní a šťastní. Tvrdí nám to bohužel často i svět sportu, jógy i výživy. Těla často tedy spíše mučíme a kritizujeme. Často si nedovolíme ani vědomě, záměrně odpočinout, protože by to mohlo být vnímáno jako lenost. No pain no gain! Dovolte si záměrně zpomalit, navnímat tělo, poděkovat mu za vše, co pro vás dělá a vědomě si odpočinout se speciální meditací jógy nidry s laskavostí k tělu.

dominika trčková

Koordinátorka projektů #laskavec a #jsemlaskavec Nadace Karla Janečka

Pracuji v Nadaci Karla Janečka, kde mám na starost oblast laskavosti. Věřím, že obyčejné dobré skutky by se měly stát přirozenou součástí života. Proto v nadaci máme projekt #laskavec, kde vyhledáváme a oceňujeme lidi za nezištné laskavé činy. Spustili jsme také happening #jsemlaskavec, kdy si děti zkouší, jaké to je konat dobro. V minulém roce se zapojilo více než 14 000 školáků ze 193 měst. Baví mě pozitivní psychologie, absolvovala jsem online program „The Science of Happiness – University Berkeley“.

Téma příspěvku: Každodenní praxe ve školství: Panelová diskuze a sdílení

Ředitelka základní školy

Monika je absolventka PřF UK a učitelka tělem i duší. Od roku 2009 je ředitelkou základní školy. Žáky vede k tomu, že člověk by měl umět nejen brát, ale i dávat. Monika zapojila školu a své žáky do mnoha charitativních projektů, spolupracují s SOS dětskými vesničkami, Nadačním fondem Happy Hearts a Dětským krizovým centrem. Moto: „má práce je mým posláním“

Téma příspěvku: Každodenní praxe ve školství: Panelová diskuze a sdílení

Olga Daskin

Učitelka gymnázia

Olga vystudovala Pedagogiku na FF UK, pracovala ve vzdělávání a rozvoji ve státní správě, v soukromém i neziskovém sektoru. V současnosti se věnuje osobnostně sociálnímu rozvoji studentů alternativní větve gymnázia Na Zatlance. Laskavost je její srdeční téma, možná i proto, že se na světový den laskavosti narodila. Má tři děti a jednoho muže a k tomu, aby na ně byla laskavá, jí pomáhá její zahrada.

Téma příspěvku: Sebe/laskavost pro náctileté a jejich rodiče i učitele

Účastníci si budou moci ve zkrácené podobě vyzkoušet lekci k laskavosti na čtyřletém gymnáziu. Ze setkání si odnesou podněty a tipy pro vlastní práci se studenty na téma laskavosti a možná i sami pro sebe ;).

Investor, evangelizátor nových směrů v řízení společností

Na počátku devadesátých let byl Radek Majer u zavedení Internetu do českých zemí. Spolupodílel se na rozvoji mezinárodních a národních telekomunikačních operátorů. Nabídl své manažerské dovednosti v rozvoji služeb a krizového řízení v mnoha významných firmách. Avšak jeho niterné přesvědčení v šíření humanity a filantropie ho nakonec dovedlo k pojmům jako štěstí v práci, holakracie, inovace managementu atp. Působí mimo jiné ve firmě TTC TELEPORT, kde nemají nadřízené ani podřízené, kde všechny informace jsou otevřené a všem dostupné a kde lidé si svou výplatu rozdělují podle svých pravidel.

Téma příspěvku: Laskavost ve firemním prostředí. A patří sem vůbec?

Business je tvrdý a nelítostný, slyšíme všude kolem sebe. Zaměstnavatelé chtějí výsledky, úspěch a zisk. Prohra, slabost, chyby, odmítání, vlastní názor, originalita, intuice, zdvořilost – to vše je přece v pracovním životě člověka zcela nepřípustné a zakázané. Ale přes to všechno příkoří, utlačování a někdy i ponižování, existuje cesta jak být v práci opět člověkem. Zaposlouchejte se do příběhu firmy a lidí, kde lidskost, otevřenost, diskuze, zpětná vazba, moudrost, mistrovství, laskavost, možnost dělat chyby je základními stavebními prvky. Kde nerozhoduje člověk ze své pozice v hierarchii, ale člověk v roli kterou si sám určí a která jej naplňuje. Najděte si chvíli na příběh firmy, kde nemají nadřízené a podřízené, kde nemají ředitele ani vedoucí, kde budování prostředí důvěry je tou nejdůležitější prací kterou vykonávají.

 

jana pěchová

Manažerka fundraisingu a komunikace Dětského krizového centra, konzultantka a mentorka

Jana se věnuje neziskovému sektoru a pomáhá organizacím s PR a komunikací a získáváním financí na provoz i rozvoj. Je absolventkou VŠE. Dlouhá léta podnikala a pracovala v korporátním prostředí pro značky Shell, Scania, Grada Publishing.

Moderování příspěvku: Každodenní praxe ve školství

Hlasový improvizátor a vokální kouzelník

Patrik Kee je umělec, který dokáže během pár minut strhnout publikum velmi nenásilnou formou do úžasného světa jeho srdce, tónů, hudebních vln, ozvěn a nečekaných zvukových proměn. Způsob, jakým Patrik Kee svou tvorbu na koncertech na posluchače přenáší, míří neomylně přímo do jejich srdcí a otevírá v nich bezeslovný rozhovor s jejich krásným vnitřním Já – sami se sebou.

Téma příspěvku: Práce s hlasem a hudební představení